Framiré - Terminalia ivorensis

Bewerkbaarheid

Machinaal bewerken
Spijkeren
Schroeven
Oppervlakafwerking
Lijmen
 

Houtstaal

Framiré van LTL Woodproducts

Groeigebied Framiré
Tropisch West-Afrika.

Bewerkbaarheid
Goed. In verband met de voorkomende kruisdraad is het raadzaam de bewerkingshoek van het snijgereedschap kleiner te maken.

Houtbeschrijving
Framiré is nauw verwant aan limba. Het hout heeft een gele tot licht geelbruine kleur. Soms heeft de kern een wat donkerder tint. Nu en dan komt een bruine streeptekening voor. Tussen kernhout en spint, dat 25-50 mm breed is, bestaat gewoonlijk geen of weinig kleurverschil. Het hout bevat een gele kleurstof die, als het hout nat is, kan afgeven op stoffen die ermee in aanraking komen. Het vrij grote kleurverschil en de nogal eens voorkomende wormgaten worden als een nadeel ervaren.

Voornaamste toepassing
Het hout wordt in Nederland weinig toegepast, zodat er niet veel ervaringen bekend zijn. In België en Duitsland wordt framiré toegepast voor ramen en kozijnen. Volgens Engelse en Franse literatuur is het hout uitstekend geschikt voor bootbouw, meubelen, timmerwerk (zowel binnen als buiten), lijstwerk, betimmeringen enz. Het hout kan goed tot snij- en schilfineer worden verwerkt.

Nieuwsbrief & Online Aanbiedingen
LTL Woodproducts